Sörhagen

Sörhagen ligger i Tiveden vid norra spetsen av sjön Unden.

Det är ett litet torp från 1920-talet med ca 3ha mark (skog och ängar). Vi håller på att återställa torpets mark med hjälp av en flock Åsenfår (en typ av skogsfår/allmogefår). Sen tre år tillbaka har vi arrenderat ca. 3ha betesmark hos en granne.

I liten skala bedriver vi även ekologisk odling. Målet är ett fungerande kretslopp och att vara självförsörjande i en så stor utsträckning som möjligt.

011.jpgVårt företag "Skogslyktan" säljer i dagsläget lammkött, ullprodukter samt får/lammskinn. I framtiden räknar vi med att även kunna erbjuda vissa frukt och grönsaksprodukter.

Vår biodling är vilande för tillfället men även denna är tänkt att återupptas så småningom för att kunna komplettera sortimentet med honung och ev. bivaxprodukter.