Sörhagen

Sörhagen ligger i Tiveden vid norra spetsen av sjön Unden.

Det är ett litet torp från 1920-talet med ca 3ha mark (skog och ängar). Vi håller på att återställa torpets mark med hjälp av en flock Åsenfår (en typ av skogsfår/allmogefår). Sen tre år tillbaka har vi arrenderat ca. 3ha betesmark hos en granne.

I liten skala bedriver vi även ekologisk odling. Målet är ett fungerande kretslopp och att vara självförsörjande i en så stor utsträckning som möjligt.

011.jpgVårt företag "Skogslyktan" säljer i dagsläget lammkött, ullprodukter samt får/lammskinn. I framtiden räknar vi med att även kunna erbjuda vissa frukt och grönsaksprodukter.

Vi har även småskalig biodling med fokus att bevara Nordiska Bin. Vi är medlem i föreningen Nordbi och jobbar ihop med flera grannar för att kunna få ett frit paarnigsomrode för just hotade Nordiska bi. För tillfället har vi honug enbart till eget bruk. Men det är tänkt att återuppta större verksamhet så småningom för att kunna komplettera sortimentet med honung och ev. bivaxprodukter.